prostewydatki.pl Rak Nie Jest Chorobą Miniboksy reklamowe

REKLAMA

 
?| branże A- B- C- D- E- F- G- H- I- J- K- L- M- N- O- P- R- S- T- U- V- W- X- Y- Z- Ż

Jeśli widzisz jakieś błędy, napisz: naursynowie@naursynowie.pl

Niepubliczne przedszkole Fundacji Ewangelickiego Towarzystwa Oświatowego, Ursynów Kabaty, ul. Rosoła 10
Szkrabki Przedszkole

Od początku funkcjonowania Przedszkole realizuje koncepcję pracy zakładająca wszechstronny rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego przekazywania wartości, a także kształtowania umiejętności matematycznych, muzycznych, ruchowych i językowych. Koncepcja ta stała się podstawą do stworzenia autorskiego programu, opisującego wszystkie podejmowane przez nas działania, rozbudowane o nowe pomysły.

Program naszego Przedszkola jest oparty na założeniu, że dzieci różnią się między sobą zdolnościami, zainteresowaniami, sposobem przyswajania informacji. Naszym celem jest pobudzanie, wzmacnianie i rozwijanie tych indywidualnych predyspozycji. Podkreślając mocne strony i wykorzystując naturalny potencjał dzieci wynikający z chęci poznawania świata, staramy się budować wewnętrzną motywację do nauki.

Dziecko poznaje świat i uczy się poprzez działanie, dlatego decydującą rolę w procesie edukacyjnym odgrywa jego własna aktywność. W naszej pracy wykorzystujemy metody zachęcające do samodzielności, odkrywania, doświadczania, eksperymentowania, stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Skłaniamy do brania odpowiedzialności, planowania swoich działań, podejmowania współpracy z rówieśnikami, a wszystko to, aby umożliwić rozwój nie tylko w zakresie umiejętności poznawczych, ale także społecznych i emocjonalnych. Dzięki ukształtowanej w ten sposób wewnętrznej motywacji i odporności emocjonalnej, dziecko jest świadome własnych możliwości, potrafi zarówno pomóc, jak i skorzystać ze wsparcia innych osób, nie obawia się trudności i chętnie podejmuje nowe wyzwania.

PODSTAWĄ FUNKCJONOWANIA NASZEJ PLACÓWKI SĄ:

WIELOASPEKTOWY ROZWÓJ

Wspieranie rozwoju dziecka to adekwatne odpowiadanie na jego potrzeby, zainteresowania i problemy pojawiające się zarówno w obszarze poznawczym, emocjonalnym, społecznym jak i ruchowym. Oznacza to zapewnienie dziecku możliwości poznawania świata zgodnie z jego preferencjami, zainteresowaniami, aktualnym i oczekiwanym poziomem rozwoju przy jednoczesnym poszanowaniu praw innych do ich rozwoju na takich samych warunkach.

SZACUNEK I GODNOŚĆ

Wszelkie działania, zarówno edukacyjne, jak również opiekuńcze czy wychowawcze opierają się na szacunku do dzieci jako ludzi. Również od najmłodszych, adekwatnie do poziomu rozwoju, oczekiwane jest poszanowanie godności i integralności innych. Nauczyciele kształtują w dzieciach tę postawę, przede wszystkim wskazując im właściwy wzorzec swoim zachowaniem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WŁASNE ZACHOWANIE I KSZTAŁCENIE

Dziecko ma wiele praw wynikających z tego, że jest po prostu człowiekiem i wiele przynależnych mu szczególnych uprawnień z tytułu bycia dzieckiem. W naszym Przedszkolu staramy się kształtować w dzieciach poczucie, że obok praw mają również obowiązki wynikające z tych samych przesłanek. Szczególnie ważne jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje zachowania i ich konsekwencje, a także za własną naukę. Zadaniem nauczycieli jest pobudzanie do samokształcenia i samokontroli, co umacnia dzieci w poczuciu sprawczości i odpowiedzialności za własną pracę.

WEWNĘTRZNA MOTYWACJA DO NAUKI

Poznawanie świata w różnorodny sposób ma być celem samym w sobie, a nauka praw i zasad rządzących rzeczywistością – fascynującą przygodą. Nauczyciele czerpią z dziecięcej ciekawości, są przewodnikami, życzliwymi doradcami w świecie nauki. Ich celem jest w większej mierze umiejętne pobudzanie dzieci do stawiania pytań, niż udzielania na nie odpowiedzi: dawanie wskazówek, gdzie znaleźć informacje niż ich proste przekazywanie.

OCENIANIE ZAANGAŻOWANIA, NIE TYLKO EFEKTÓW

Nauczyciele wnikliwie i wieloaspektowo obserwują działania dziecka, dostrzegając jego trudności i mocne strony. Zawsze oceniają zaangażowanie dziecka w zadanie, czynione postępy, poziom współpracy z innymi, zachowania społeczne, kulturę osobistą, a nie tylko końcowy efekt pracy.

przejmij wizytówkę Wizytówkę dodał użytkownik: Przedszkole Szkrabki
Przedszkole Szkrabki logo placówki
Szkrabki Przedszkole
ul. Rosoła 10
02-786 Warszawa
tel. 511 39 84 68
pon-pt 7:30-18
e-mail: sekretariat@szkrabki.pl
www.szkrabki.pl

Tagi: niepubliczne przedszkole  angielski w przedszkolu  Prace techniczne
Szanowni Państwo
Z powodu trwających prac technicznych możliwość logowania i rejestracji konta została chwilowo wstrzymana.
Bardzo przepraszamy za utrudnienia.
Komunikat