prostewydatki.pl Rak Nie Jest Chorobą Miniboksy reklamowe

REKLAMA

 
?| branże A- B- C- D- E- F- G- H- I- J- K- L- M- N- O- P- R- S- T- U- V- W- X- Y- Z- Ż

Jeśli widzisz jakieś błędy, napisz: naursynowie@naursynowie.pl

Notariusz - kiedy korzysta się z jego usług?

Każda osoba, która kiedykolwiek czytała jakąkolwiek umowę, wie doskonale, że język prawny jest zawiły i często trudny do zrozumienia. W większości przypadków wystarczy konsultacja u radcy, który te zawiłości wytłumaczy w sposób zrozumiały. Czasem jednak potrzeba stworzenia jakiegoś dokumentu czy poświadczenia jego ważności wymaga usług notariusza. Czym on się zajmuje i dlaczego jego obecność jest często niezbędna?

  1. Notariusz - czym się zajmuje?
  2. Obowiązki i uprawnienia
  3. Gdzie najlepiej udać się do notariusza?

Notariusz - czym się zajmuje?

Notariusz jest prawnikiem, który zajmuje się sporządzaniem aktów notarialnych, czyli dokumentów mówiących o wykonaniu jakiejś czynności prawnej. Jest również osobą, która może potwierdzić zgodność ważnych dokumentów lub sporządzić ich odpis. Notariusz cieszy się statusem osoby zaufania publicznego. Jego obecność przy wykonywaniu czynności notarialnych gwarantuje, że zostały one przeprowadzone zgodnie z prawem.

Obowiązki i uprawnienia

Przepisy prawne wymagają, aby niektóre czynności i akty były sporządzane w obecności notariusza. Poza gwarancją ich ważności jest on zobowiązany do dbania o słuszność interesów stron związanych z daną czynnością oraz niedopuszczania do zagrożenia interesów stron trzecich. Ponadto ma on wyjaśniać stronom konsekwencje sporządzeniu danej czynności. Najczęściej u notariusza sporządza się dokumentację różnego rodzaju umów dotyczących nieruchomości oraz odpisy, wypisy i wyciągi dokumentów. Zajmuje się on również Sporządzaniem poświadczeń, protestów weksli i czeków, spisywaniem protokołów i doręczaniem oświadczeń. Co zakresu czynności notarialnych należy również sporządzanie umów majątkowych małżeńskich, umów deweloperskich i przedwstępnych, różnego rodzaju dokumentów związanych ze spadkami, na przykład testamentów, oświadczeń przyjęcia lub odrzucenia spadku czy też poświadczeń dziedziczenia. Niezależnie od tego czy to notariusz śródmieście, czy  w małej miejscowości, każdy ma taki sam zakres obowiązków.

Gdzie najlepiej udać się do notariusza?
 
Mieszkańcy dużych miast nie mają problemu ze znalezieniem kancelarii notarialnej. Pojawiają się jednak wątpliwości, czy w każdej z nich będą mogli załatwić swoją sprawę. Jak już wspomniano, każdy notariusz ma ten sam zakres obowiązków. Warto jednak nadmienić, że ich działalność nie podlega rejonizacji. Oznacza to, że można udać się do notariusza w Warszawie, aby załatwić na przykład sprawy związane ze sprzedażą mieszkania w innym mieście. Dlatego możesz wybrać usługi dowolnej kancelarii notarialnej w każdym miejscu w kraju.
 

Artykuł dodał użytkownik: naursynowie.pl

FIRMY POWIĄZANE Z ARTYKUŁEM

Nie znaleziono firm powiązanych z tym artykułem.Prace techniczne
Szanowni Państwo
Z powodu trwających prac technicznych możliwość logowania i rejestracji konta została chwilowo wstrzymana.
Bardzo przepraszamy za utrudnienia.