prostewydatki.pl Rak Nie Jest Chorobą Miniboksy reklamowe

REKLAMA

 
?| branże A- B- C- D- E- F- G- H- I- J- K- L- M- N- O- P- R- S- T- U- V- W- X- Y- Z- Ż

Jeśli widzisz jakieś błędy, napisz: naursynowie@naursynowie.pl

Stowarzyszenie Edukacji w Rodzinie

Co to jest edukacja domowa?

Edukacja domowa jest to nauczanie dzieci przez ich rodziców lub opiekunów oraz wyznaczone przez nie osoby, odbywająca się poza systemem edukacji szkolnej. Ujmując tą kwestię prościej, dzieci edukowane domowo nie chodzą do "normalnej" szkoły, publicznej, społecznej czy prywatnej, lecz uczą się same z pomocą i pod kierunkiem swoich rodziców lub opiekunów.

Stowarzyszenie Edukacji w Rodzinie

 • Cele Stowarzyszenia
 • Wspieranie rodzin w realizacji konstytucyjnego prawa do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (Art. 48. ust.1)
 • Upowszechnianie pozaszkolnych form realizacji obowiązku szkolnego i nauki
 • Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego
 • Działalność szkoleniowa i edukacyjna

Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:

 • Organizowanie konferencji, wykładów, spotkań i warsztatów
 • Działalność konsultacyjną i doradczą
 • Opracowywanie i opiniowanie programów nauczania, materiałów oraz pomocy dydaktycznych
 • Prowadzenie działalności wydawniczej
 • Prowadzenie placówek o charakterze badawczo-dydaktycznym
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi
 • Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych o charakterze integracyjnym i edukacyjnym dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin
 • Organizowanie konkursów i programów stypendialnych
 • Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych
 • Inne działania bieżące służące realizacji celów statutowych
przejmij wizytówkę Wizytówkę dodał użytkownik: naursynowie.pl
Stowarzyszenie Edukacji w Rodzinie
ul. Polnej Róży 6 / 59
02-798 Warszawa
tel. 22 402 97 17
e-mail: info@edukacjadomowa.pl
www.edukacjadomowa.plPrace techniczne
Szanowni Państwo
Z powodu trwających prac technicznych możliwość logowania i rejestracji konta została chwilowo wstrzymana.
Bardzo przepraszamy za utrudnienia.
Komunikat