prostewydatki.pl Rak Nie Jest Chorobą Miniboksy reklamowe

REKLAMA

 
?| branże A- B- C- D- E- F- G- H- I- J- K- L- M- N- O- P- R- S- T- U- V- W- X- Y- Z- Ż

Jeśli widzisz jakieś błędy, napisz: naursynowie@naursynowie.pl

Cesja praw przy umowach ubezpieczenia

W przypadku gdy z różnych przyczyn przedsiębiorca przyczyni się do wyrządzenia szkody na rzecz osób trzecich, zobowiązany jest do zgłoszenia w terminie zaznaczonym w umowie ubezpieczeniowej zaistniałej szkody do ubezpieczyciela. Najlepiej aby wraz ze zgłoszeniem złożone zostały stosowne i wymagane dokumenty. Wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe rozpoczyna procedurę likwidacji szkody, podczas której ustala się okoliczności zaistnienia szkody, wysokość odszkodowania na pokrycie strat i zadośćuczynienie za straty materialne. W czasie postępowania określana jest również osoba czy firma, której taka wypłata pieniężna się należy.

Jednym z podstawowych elementów powadzenia postępowania odszkodowawczego jest tak zwana cesja odszkodowania. Cesja to nic innego jak jedna z instytucji należących do gałęzi prawa cywilnego, której działanie opiera się na przeniesieniu wierzytelności na jedną konkretną osobę. W praktyce wygląda to tak, że cesjonariusz będący w sprawie osobą trzecią nabywa oficjalnie prawo do wypłaty ewentualnego odszkodowania. Warto pamiętać, że różne umowy mogą zawierać jako dodatek umowę cesji. Dla bezpieczeństwa i uniknięcia ewentualnych późniejszych nieprzyjemnych sytuacji umowa cesji koniecznie zawarta zostać powinna na piśmie. Dodatkowo nie wolno zapominać o tym, że obowiązkowo zawierać powinna ona kto w tym przypadku jest cesjonariuszem, oraz stosunek prawny z jakiego prawo do bycia cesjonariuszem wynika. Przedmiot cesji powinien zostać bardzo dokładnie określony, bowiem w przeciwnym razie pewne nawet drobne niejasności mogą dostarczyć wielu problemów z pozyskaniem odszkodowania.

Umowa cesji obowiązywać zaczyna dopiero w momencie wystąpienia jakiejś szkody. Najczęściej w praktyce dopiero przy szkodzie taka umowa zostaje zawarta pomiędzy zainteresowanymi stronami. Najlepiej widoczne jest to w przypadku umów ubezpieczeniowych i rozwiązywaniu problemów z odszkodowaniami w przypadku zaistnienia wypadków komunikacyjnych.

Jak wskazuje redaktor portalu www.odszkodowaniazoc.pl, bardzo dobrym przykładem działania cesji jest sytuacja w której przedsiębiorca sam doznaje i jednocześnie jest sprawcą szkody komunikacyjnej. Szkoda naprawiona zostaje z jego polisy OC, a dzięki cesji przekazuje on środki również pozostałym poszkodowanym.
 

Artykuł dodał użytkownik: naursynowie.pl

FIRMY POWIĄZANE Z ARTYKUŁEM

Nie znaleziono firm powiązanych z tym artykułem.Prace techniczne
Szanowni Państwo
Z powodu trwających prac technicznych możliwość logowania i rejestracji konta została chwilowo wstrzymana.
Bardzo przepraszamy za utrudnienia.